Photovoice-Methode

Wat is Photovoice?

De VOICE Photo Exhibits werden geproduceerd door jonge deelnemers die medeonderzoekers werden door het gebruik van de Photovoice-methode.

Maar wat is het precies? Hoe werkt het? Waarom is het een krachtig instrument, niet alleen voor onderzoek, maar ook voor het hele veld van jeugd- en sociaal werk in heel Europa?

Hier zijn de antwoorden!

Photovoice - definitie en overzicht

Photovoice is een participatieve onderzoeksmethode die een creatief en toegankelijk instrument, fotografie, combineert met een kant-en-klaar stapsgewijs proces dat wordt ondersteund door een solide theorie.

Photovoice is ontstaan in de sociale wetenschappen en heeft zich dankzij de vele voordelen verspreid naar verschillende gebieden. Het helpt met name maatschappelijk werkers om lokale gemeenschappen te betrekken bij het onderzoeken van problemen die zij in hun dagelijks leven ervaren en om hun stem daarover te laten horen.

Photovoice is inderdaad een uiterst krachtig instrument in jeugd- en sociaal werk. Door het gebruik van fotografie, helpt het deelnemers te empoweren, ongeacht hun vaardigheden of expertise in:

De sterke punten en problemen van hun gemeenschap vastleggen en erover nadenken;

Bevordering van een kritische dialoog en kennis over maatschappelijke vraagstukken;

Opkomen voor hun rechten door beleidsmakers beter te bereiken met aantrekkelijk, visueel materiaal.

In vergelijking met “traditionele” zelf- en collectieve expressiemethoden of andere participatieve onderzoeksmethoden is photovoice uniek dankzij verschillende kenmerken. Als een op de gemeenschap gebaseerde, participatieve, kwalitatieve onderzoeksmethode die fotografie combineert met sociale actie aan de basis, berust photovoice inderdaad op de volgende hoofdkenmerken:.
As a community-based, participatory, qualitative research method combining photography with grassroots social action, photovoice indeed relies on the following key features:

Visueel gebaseerd

Het gebruikt fotografie als een toegankelijk instrument en rijke visuele ondersteuning voor het creëren van collectieve betekenis

Participatief

De deelnemers beantwoorden niet passief vragen, maar bouwen actief mee aan alle aspecten van een photovoice-project en worden "medeonderzoekers"

Kwalitatief onderzoek

Het maakt het mogelijk gegevens te verzamelen die individuele en collectieve voorstellingen en percepties van iemands werkelijkheid uitdrukken, en die rijk subjectief materiaal opleveren dat mede kan worden geïnterpreteerd

Sociale actie

De resulterende kennis, impactvol beeldmateriaal en verhalen worden gebruikt om de beleidsvorming te informeren en te beïnvloeden in de richting van positieve sociale verandering

Een typisch "Photovoice pad"

Photovoice
=
Photos
Voicing Our Individual and Collective Experience

Hoewel het een perfect acroniem is, blijft deze zeer eenvoudige samenvatting van photovoice uiterst betekenisvol en roept de vraag op: Hoe gebruik je concreet foto’s om individuele ervaringen om te zetten in een collectieve boodschap?

Daartoe volgt een typisch “photovoice-pad” deze paar stappen:

Deelnemers voorbereiden op Photovoice

Onderzoeksvraag: Ontwikkeling & Discussie

Veldwerk - Fotograferen

Selectieproces

Verspreiding / Photovoice Tentoonstelling

Waarvoor dient het? Hoofddoelen van Photovoice

Als methode voor reflectie en verslaggeving die de formulering van collectieve boodschappen vergemakkelijkt en deze overbrengt door middel van foto’s, is photovoice geleidelijk aan in steeds meer verschillende settings gebruikt, en gaat het veel verder dan zijn oorspronkelijke doel als participatieve onderzoeksmethode.

De originele kenmerken ervan maken photovoice bijzonder geschikt voor de integratie van gemarginaliseerde groepen in de publieke sfeer:het is een manier om een stem te geven aan gemeenschappen die, omdat politieke kaders en beleid hen geen aangepaste ruimte bieden om zich uit te spreken over kwesties van gemeenschappelijk belang, gewoonlijk uitgesloten blijven van de politieke sfeer.

Photovoice past daarom perfect bij belanghebbenden die de volgende doelstellingen nastreven:

 • Participatief kwalitatief onderzoek
 • Overlegmethode
 • Instrument voor behoeftenanalyse / monitoring / evaluatie
 • Instrument voor belangenbehartiging
 • Empowerment-instrument

Voor wie is het bedoeld? Begunstigden & voordelen

Bijgevolg is photovoice perfect geschikt voor belanghebbenden die een van de bovenvermelde doelstellingen nastreven en werken aan de integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen in de publieke sfeer. Deze omvatten in het bijzonder:

 • Onderzoekers en studenten in de sociale wetenschappen
 • NGO’s in jeugd- en maatschappelijk werk
 • Activisten die specifieke kwesties onder de aandacht brengen (zowel formeel als NGO’s als informele groepen)
 • Beoefenaars van specifieke vakgebieden zoals volksgezondheid (bv. clinici die streven naar aangepaste oplossingen voor specifieke situaties)
 • Opvoeders
 • Beleidsmakers op zoek naar directe, authentieke inbreng van de burgers die zij dienen
 • Gemeenschapsleden die zelf streven naar verbetering van hun gemeenschap

Voordelen voor de deelnemers zelf:

 • Verhoogde vaardigheden en kennis over fotografie en het gebruik ervan voor sociale verandering
 • Beter kritisch denken
 • Toegenomen vaardigheden op het gebied van samenwerking/collectieve expressie
 • Meer kennis van de eigen gemeenschap
 • Meer vertrouwen in het vermogen van de deelnemers om aan zelfpleitbezorging te doen.

Voordelen om de doelstellingen van de onderzoeker/facilitator te bereiken:

 • Aanpasbare methode: photovoice is gemakkelijk implementeerbaar in diverse settings en tijdsbestekken.
 • Toegankelijkheid: photovoice heeft een lage drempel om deel te nemen, aangezien in het begin geen vaardigheden vereist zijn, zelfs niet in fotografie. De fotografie zelf helpt, door haar visuele essentie, veel obstakels voor zelfexpressie bij de deelnemers te overwinnen.
 • Geschikt voor elk onderwerp waarbij verbale communicatie minder geschikt is: photovoice helpt bij het aanpakken van taboe- of emotionele onderwerpen, of bij het uitdrukken van meningen over abstracte concepten en onderwerpen, als een “alternatieve manier van weten”.
 • Meer ontspannen, open band: de methode helpt deelnemers te betrekken die zich ongemakkelijk zouden voelen bij of zelfs op hun hoede zouden zijn voor meer formele settings.
 • Betrokken, actief, leuk: omdat het interactiever en dynamischer is dan traditionele methoden, verbetert photovoice de betrokkenheid en motivatie van de deelnemers. Doorgaans heeft niemand een passie voor het schrijven van beleidsaanbevelingen … dus is het gebruik van fotografie een perfect alternatief!
 • Visuele resultaten: photovoice biedt krachtig communicatiemateriaal, vooral als het om belangenbehartiging gaat. Beelden hebben meer invloed dan woorden, omdat ze directere en emotionelere reacties oproepen.
 • Empowerment van deelnemers & vermindering van vooroordelen: omdat deelnemers op gelijke voet staan met de onderzoeker/facilitator, vermindert photovoice het gewoonlijk problematische “machtsevenwicht” dat vooral kan leiden tot bevooroordeelde resultaten en een lagere betrokkenheid van deelnemers.