Over

VOICE PROJECT

Sinds het uitbreken van de Covid19-pandemie zijn ons leven en onze kijk op sociale interacties drastisch veranderd. Jongerenorganisaties hebben zichzelf opnieuw moeten uitvinden en nieuwe manieren van werken en interactie moeten vinden om ervoor te zorgen dat degenen die zich in de meest kwetsbare situaties bevinden nog steeds worden ondersteund. Deze aanpassingen vragen om innovatieve en creatieve praktijken. Daarom willen we met het VOICE-project jongerenorganisaties, instellingen voor formeel onderwijs en creatieve actoren betrekken om samen te werken aan professioneel jeugdwerk in Europa.

The VOICE richt zich op het gebruik van de innovatieve en creatieve aanpak van Photovoice om jongerenwerkers, toekomstige jongerenwerkers en jongeren in heel Europa te empoweren. Het bouwt voort op ons succesvol uitgevoerde project YourEP en het vervolg daarop Europe3E, dat we willen aanpassen aan de internationale jeugdwerkcontext.

Wil je meer weten?
> Bekijk onze hoofdwebsite <

PHOTOVOICE-METHODE

Photovoice is een participatieve onderzoeksmethode die een creatief en toegankelijk instrument, fotografie, combineert met een kant-en-klaar stapsgewijs proces dat wordt ondersteund door een solide theorie.

Oorspronkelijk ontstaan in de sociale wetenschappen, heeft de Photovoice-methode zich sindsdien dankzij de vele voordelen verspreid naar verschillende gebieden. Dit instrument helpt met name maatschappelijk werkers om lokale gemeenschappen te betrekken bij het onderzoeken van problemen die zij in hun dagelijks leven ervaren en om hun stem daarover te laten horen.

Photovoice is inderdaad een uiterst krachtig instrument in jeugd- en sociaal werk. Door het gebruik van fotografie, helpt het deelnemers te empoweren, ongeacht hun vaardigheden of expertise in:

  • De sterke punten en problemen van hun gemeenschap vastleggen en erover nadenken;
  • Bevordering van een kritische dialoog en kennis over maatschappelijke vraagstukken;
  • Opkomen voor hun rechten door beleidsmakers beter te bereiken met aantrekkelijk, visueel materiaal.

Wil je meer weten?
> Bekijk onze hoofdwebsite <