Метод фотовойс

Какво е Фотовойс?

Снимките са дело на млади участници, които става съ-изследовател чрез използването на метода фотовойс.

Но какво точно е това? Как работи? Защо е мощен инструмент не само в областта на научните изследвания, но и за цялата област на младежта и социалната работа в цяла Европа?

Ето отговорите!

Фотовойс - Определение и Преглед

Фотовойс е изследователски метод с участие на субектите, комбиниращ достъпното творческо поле на фотографията, с готов за ползване процес стъпка-по-стъпка, подкрепян от солидна теория.

Роден в социалните науки, фотовойс вече присъства в множество области, заради многото си предимства. Този инструмент помага особено насоциални работници, заети с включване на общности в проучването на изпитваните от тях ежедневни проблеми, и увеличаване на гласността за тях.

Фотовойс наистина е изключително мощен инструмент в младежката и социалната работа. рез използването на фотографията, той помага за овластяване на участниците, независимо от техните умения или опит в:

Записване и отразяване на силните страни и проблемите на общността

Насърчаване на критичен диалог както и знания по социални въпроси

Застъпничество за техните права за по-добро достигане до създателите на политики чрез атрактивен, визуален материал

В сравнение с „традиционните“ методи за самоизразяване и колективно изразяване или други изследователски методи с участие, фотовойс е уникално приобщаващ благодарение на няколко характеристики. Като основан на общността и участието на субектите, качествен изследователски метод, съчетаващ фотографията с близки до хората социални действия, фотовойс наистина разчита на следните ключови характеристики:.
As a community-based, participatory, qualitative research method combining photography with grassroots social action, photovoice indeed relies on the following key features:

Визуално-базирани

използва фотографията като достъпен инструмент и богата визуална подкрепа за създаване на колективен смисъл

Участие

участниците в него не отговарят пасивно на въпроси, а активно съ-конструират всички аспекти на проекта фотовойс, превръщайки се в съ-изследователи

Качествени Изследвания

той позволява да се събират данни, изразяващи индивидуални и колективни представи и възприятия за нечия реалност, предоставяйки богат субективен материал за съвместно тълкуване

Социална Дейност

Дейност получените знания, въздействащ визуален материал и разкази се използват за информиране и въздействие върху създаването на политики за положителна социална промяна

Типичен "фотовойс път"

Photovoice
=
Photos
Voicing Our Individual and Collective Experience

Въпреки че това е перфектен акроним, това много просто резюме на фотовойс остава изключително смислено, което поставя въпроса: как конкретно да се използват снимки, за да се превърнат индивидуалните преживявания в колективно послание?

За да се постигне това, типичният „път на фотовойс“ следва тези стъпки:

Подготовка на участниците за фотовойс

Изследователски Въпрос: Развитие и Дискусия

Работа на Терен - Правене на Снимки

Процес на Подбор

Разпространение / Фотовойс Изложба

За какво е? Основни цели на Фотовойс

Като метод за размисъл и отчитане, който улеснява формулирането на колективни послания и ги предава чрез използване на фотографии, фотовойс постепенно се използва във все по-разнообразни условия, стигайки далеч отвъд първоначалната си цел като изследователски метод с участие на субектите.

Оригиналните му характеристики правят фотовойс особено приспособен към включването на маргинализирани групи в публичната сфератова е начин да се даде глас на общностите, които, тъй като политическите рамки и политики не им предлагат съобразено пространство за изразяване по въпроси от общ интерес, обикновено остават изключени от политическата сфера.

Ето защо фотовойс е идеален избор за заинтересовани страни, преследващи следните цели:

 • Качествени изследвания
 • Метод на консултация
 • Оценка на нуждите / Мониторинг / Инструмент за оценка
 • Инструмент за застъпничество
 • Инструмент за овластяване

За кого е? Бенефициенти и Предимства

В резултат на това фотовойс е идеален избор за заинтересовани страни, преследващи някоя от гореспоменатите цели и работещи за включването на маргинализираните общности в публичната сфера. Те обхващат:

 • Изследователи и студенти в социалните науки
 • НПО в сферата на младежта и социалната работа
 • Активисти за повишаване на осведомеността по конкретни въпроси (независимо дали формално групирани като НПО или неформални групи)
 • Практикуващи в специфични професионални области като общественото здраве (напр. клиницисти, които имат за цел да предоставят адаптирани решения за конкретни ситуации)
 • Педагози
 • Политици търсещи пряк и автентичен информационен принос от гражданите, на които служат
 • Членове на общността опитващи се да подобрят собственоръчно своята общност

Предимства за самите участници:

 • Повишени умения и знания по фотография и използването ѝ за социална промяна
 • Подобрено критично мислене
 • Надградени умения за съвместно / колективно изразяване
 • Доопознаване на собствената общност
 • Увереност в способността на участниците да се ангажират със самостоятелно застъпничество

Предимства на метода за постигането на целите на изследователя/фасилитатора:

 • Адаптируем метод: фотовойс е лесно приложим в различни среди и срокове.
 • Достъпност: фотовойс има нисък праг за участие, тъй като не се изисква наличието на умения, дори и фотографски такива. Самата фотография, чрез своята визуална същност, помага да се преодолеят много пречки в себеизразяването сред участниците.
 • Подходящ за всяка тема, при която вербалната комуникация е по-малко приспособена: фотовойс помага за справяне с табу или емоционални теми, или изразяване на мнения по абстрактни понятия и теми, служейки като „алтернативен начин на познание“.
 • По-спокойна, отворена връзка: методът помага да се включат участници, които биха се чувствали неудобно или дори предпазливи в по-формална среда.
 • Задържащ Вниманието, Активен, Забавен: тъй като е по-интерактивен и динамичен от традиционните методи, фотовойс подобрява ангажираността и мотивацията на участниците. Типично хората нямат страст за писане на политически препоръки … така че използването на фотография е перфектна алтернатива!
 • Визуални резултати: фотовойс предоставя мощен материал за комуникация, особено ако се включва застъпничество. Изображенията имат по-голямо влияние от думите, тъй като те предизвикват по-директни и емоционални реакции.
 • Овластява участниците и намалява пристрастията тъй като участниците са поставени на равна нога с изследователя/фасилитатора, фотовойс намалява обикновено проблемния „дисбаланс на властта“, който може особено да доведе до предубедени резултати и по-ниска ангажираност сред участниците.