Като част от проекта VOICE млади студенти и младежки и социални работници от Австрия, България, Германия, Италия и Холандия бяха обучени да станат фасилитатори по фотовойс през май и юли 2022 г.

Те изучават теоретичните аспекти, залегнали в основата на метода фотовойс, и като част от „практически“ обучителен опит, те също преминават през свой собствен процес на Фотовойс като участници.

Сега можете да видите техните резултати! Макар и да са собственият принос на участниците в „европейска година на младежта“, тези резултати също така показват колко ефективен е метода фотовойс в улесняването на самоизразяването и колективното изразяване и до какви автентични и въздействащи резултати може да доведе той!

“Как си представяте вашата
европейска утопия
след 20 години?”

Виареджо, Италия
22-25 Май 2022