За

ПРОЕКТ VOICE

След избухването на Ковид19-пандемията, животът ни и начинът, по който възприемаме социалните взаимодействия, се промениха драстично. Младежките организации трябваше да преоткрият себе си, да намерят нови начини на работа и взаимодействие, за да гарантират, че тези, които са в най-уязвимо положение, ще продължат да бъдат подкрепяни. Тези адаптации изискват иновативни и творчески практики. Ето защо с проекта VOICE искаме да ангажираме младежки организации, институции за формално образование, както и творчески актьори, за да работят заедно за професионална работа с младежта в Европа.

VOICE се фокусира върху използването на иновативния и творчески подход фотовойс, за да се даде възможност на младежките работници, бъдещите младежки работници и младите хора в Европа. Проектът се основава на нашия успешно реализиран проект YourEP и последващите го Europe3E, които искаме да адаптираме към международния контекст на младежката работа.

Искате ли да знаете повече?
> Проверете нашия основен сайт <

МЕТОД ФОТОВОЙС

Фотовойс е изследователски метод с участие на субектите, комбиниращ достъпното творческо поле на фотографията, с готов за ползване процес стъпка-по-стъпка, подкрепян от солидна теория.

Първоначално роден в социалните науки, методът фотовойс се разпространява в различни области благодарение на многото си предимства. Този инструмент помага особено на социални работници, заети с включване на общности в проучването на изпитваните от тях ежедневни проблеми, и увеличаване на гласността за тях.

Фотовойс наистина е изключително мощен инструмент в младежката и социалната работа. Чрез използването на фотографията, той помага за овластяване на участниците, независимо от техните умения или опит в:

  • Записване и отразяване на силните страни и проблемите на общността;
  • Насърчаване на критичен диалог както и знания по социални въпроси;
  • Застъпничество за техните права за по-добро достигане до създателите на политики чрез атрактивен, визуален материал.

Искате ли да знаете повече?
> Проверете нашия основен сайт <