Местни експерименти, организирани от участниците

След като бяха обучени да бъдат фасилитатори на Photovoice, студентите и младежките и социални работници, които взеха участие в проекта VOICE приложиха метода в своите местни общности!

"Представете някои от основните предизвикателства на живота на село чрез снимки."

“Представете чрез снимки някои от силните страни на живота на село, които могат да бъдат надградени, за да се повиши населението и атрактивността на селските райони?”

Друган, България
Септември 2022
Solidarity Works

Местните PhotoVoice дейности в България бяха изпълнени по време на летните младежки лагери на фондация “Солидарност в действие” в с. Друган, общ. Радомир. Участници в работилниците бяха 42 тийнейджъри на възраст 15-19 години от всички краища на България.

Фокусът на PhotoVoice работилниците бе да изследваме условията за живот по селата с техните трудности и възможности.

Снимките, които участниците направиха, представяха съществуващата реалност в с. Друган като пример за малко, обезлюдено село, онагледяващо поне част от проблемите на селата в държавата ни, както и потенциални решения на проблемите на миграцията към градовете, застаряването на населението по селата и изолацията на възрастните хора в извънградските общности.